Veřejné projednání plánu mobility 15. 1. 2020

Ve středu 15. 1. 2020 v 16:00 se bude ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích konat veřejné projednání k Plánu městské mobility města Hranic na kterém budou představeny výstupy analytické části plánu mobility. Přijďte se s námi podělit o své názory na...

Zlepšete dopravu v Hranicích a vyhrajte jednu ze 3 koloběžek Kostka

Příprava nového Plánu udržitelné mobility města Hranic je v plném proudu. Na podzim 2019 proběhne dotazníkový průzkum dopravního chování obyvatel Hranic, který provede společnost UDIMO. Tazatelé osloví občany v domácnostech s dotazy ohledně počtu vozidel a jejich...

Občané by investovali miliony do dopravy

V rámci akce Zažij Hranice jinak, která se konala v sobotu 21. 9. 2019, měli lidé možnost navštívit informační stánek k dopravě v Hranicích. Návštěvníci stánku se dozvěděli bližší informace o nově zpracovávané dopravní strategii, nazvané „Plán udržitelné městské...

Děkujeme Vám za vyplnění ankety!

Děkujeme Vám za zájem o dopravu v Hranicíh, platnost ankety již bohužel vypršela. Pokud jste v anketě hlasovali, byo Vaše jméno zařazeno společně s účastníky dotazníkového šetření do soutěže o jednu ze tří koloběžek KOSTKA. Slosování o koloběžky proběhne v rámci...

Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem v Hranicích žilo lépe?

Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility ve městě Hranice. Všemi druhy městské dopravy, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravou, ale i problematikou parkování se bude...

Proč Plán mobility?

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je zejména potřeba analyzovat stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů města Hranice v podrobnosti, v jaké by to v rámci územního plánu nebylo možné, která je však pro územní plán města Hranice a navazující...