VIDEO – Projednání Návrhové části Plánu městské mobility

V pondělí 9. 11. 2020 bylo na youtubovém kanále města Hranice vyvěšeno video prezentace „Návrhové části Plánu městské mobility města Hranic“. Video ve zhruba 20 minutách představuje problémová místa z pohledu automobilisty, cyklistiky a chodců, nebezpečná...