Veřejné projednání k dopravním scénářům Hranic 2. 3. 2020

V pondělí 2. 3. 2020 v 16:00 se bude ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hranicích konat druhé veřejné projednání k Plánu městské mobility města Hranic, na kterém budou představeny scénáře rozvoje dopravy, které vznikají v rámci návrhové části plánu...