Představení vysokorychlostní trati

Správa železnic, státní organizace připravila veřejné představení vysokorychlostních tratí v České republice, zejména na přípravu úseku Moravská brána I. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 9. června od 17 hodin v Sokolovně ve Velké a od 19 hodin v Hasičské zbrojnici v Drahotuších. Prezentaci z této akce naleznete na webu města.

Město předložilo připomínky k řešení vysokorychlostní železnice

Po červnovém představení variant trasování vysokorychlostní železnice v místních částech Drahotuše a Velká pokračuje investor stavby, Správa železnic, spolu s projektantem, mezinárodní společností AFRY, v přípravě akce. Během srpna předložilo město Hranice Správě železnic své požadavky na řešení trasy, zahrnující nutnost řešit dopady hluku nebo vibrací, trasy staveništní dopravy a polohu zařízení staveniště, nebo kompenzací za zabrané území.

Město také na základě obav občanů Drahotuš z nepřiměřeného zásahu do nemovitostí v obytných čtvrtích místní části požádalo o vypracované nové varianty trasy VRT, redukující zábory soukromých pozemků. Během září 2022 by tak mělo být dopracováno technicko-ekonomické posouzení variant na území Drahotuš a Velké, obsahující také novou variantu „3.1“, prověřující možnost odsunutí trati co nejdále od rodinných domů. Z obrazových materiálů jsou prozatím k dispozici podrobnější srovnávací vizualizace variant „2“ a „3“, které zobrazují trasy představené v červnu. Grafické podklady ke slibované příznivější variantě „3.1“ by měla Správa železnic dodat do konce září.