Správa železnic v Hranicích již podruhé představila občanům trasování trati vysokorychlostní železnice (VRT). Prezentace proběhla postupně ve dnech 2. a 3. listopadu. Ve středu 2. listopadu se představení nejnovější varianty podoby trati uskutečnilo v Hranicích na zámku. Poté se tato akce přesunula do tělocvičny ve Velké. O den později, 3. listopadu proběhlo představení nové varianty v Drahotuších. Na základě těchto projednání byly provedeny další úpravy projektu. Prezentaci naleznete zde.

Na základě podnětu občanů, vznesených v Drahotuších během veřejného projednání 4. varianty trasování VRT skrze území Hranic, doplnila Správa železnic obratem variantní řešení oblasti mezi hranickými viadukty a drahotušským rybníkem. Vzniknuvší „Podvarianta 5“ koriguje trasu varianty 4 tak, aby byl minimalizován zásah do lokality V Poli. V rámci této podvarianty byla také zvažována úprava trasy sjezdů z VRT do nádraží Hranice na Moravě. Avšak takováto úprava by – dle sdělení SŽ – již nepřinášela benefity a zvětšovala by zábor soukromých pozemků.