Příprava nového Plánu udržitelné mobility města Hranic je v plném proudu. Na podzim 2019 proběhne dotazníkový průzkum dopravního chování obyvatel Hranic, který provede společnost UDIMO. Tazatelé osloví občany v domácnostech s dotazy ohledně počtu vozidel a jejich dopravního chování. Průzkum je zadán městem Hranice a mělo by do něj být zapojeno alespoň 500 obyvatel Hranic. Každá domácnost, která dotazník zodpoví, obdrží jako poděkování drobný dárkový předmět a po uvedení svého kontaktního údaje se může zapojit do slosování o 3 koloběžky značky Kostka.

Výsledky z průzkumu dopravního chování budou využity pro práci odborníků, kteří budou navrhovat řešení pro zlepšení stávajících problémů v dopravě. Další informace o plánovaných akcích mohou občané nalézt na stránkách: mobilita-hranice.cz

 Tímto Vás žádáme o spolupráci a předem děkujeme za ochotu při vyplňování dotazníku.