V rámci akce Zažij Hranice jinak, která se konala v sobotu 21. 9. 2019, měli lidé možnost navštívit informační stánek k dopravě v Hranicích. Návštěvníci stánku se dozvěděli bližší informace o nově zpracovávané dopravní strategii, nazvané „Plán udržitelné městské mobility města Hranice“.

Při návštěvě stánku dostali obyvatelé symbolický jeden milión korun a jeho investicí mohli zvolit, který druh dopravy by mělo město v příštích letech finančně podpořit. Návštěvníci stánku navrhovali investovat zejména do rozvoje cyklistické dopravy (39 %), na druhém místě by podpořili pěší dopravu (32 %), dále veřejnou hromadnou dopravu (22 %), nejméně hlasů pak dostala doprava automobilová (7 %).

Návštěvníci stánku rovněž dostali možnost označit na pocitové mapě Hranic místa, která jsou podle nich z hlediska dopravy problematická, nebezpečná, mají špatný technický stav, či na nich něco schází. Nejčastěji zmiňovaným problémem byla křižovatka u Černého orla, kterou označilo jako problematickou osm návštěvníků. Na této křižovatce město plánuje v roce 2020 instalovat semafory, což zlepší plynulost a bezpečnost provozu. Dalším uváděným problémem bylo omezení rychlosti na průtahu městem, se kterým nesouhlasili čtyři návštěvníci, dva lidé by zachovali původní způsob dopravy na náměstí.

Jako další problematická místa byly označeny křižovatka Smetanovo nábřeží x Přísady při výjezdu z centra směrem na Teplice nad Bečvou a kruhový objezd u vily Antonína Kunze s intenzivní dopravou. Mezi nebezpečná místa zařadili dva lidé křižovatku ul. Nádražní a tř. 1. máje a cestu z nádraží na sídliště Nová, jednou byl uveden podchod u zastávky sídliště CVH a křižovatka ul. Komenského a ul. Skalní. Špatný technický stav silnic a chodníků identifikovali návštěvníci na ulicích Kpt. Jaroše, Purgešova, Vrchlického, Palackého a Zborovská. Jako místo, kde něco chybí, byl označen přechod/nadchod přes průtah městem u areálu CTPark.

Děkujeme všem návštěvníkům stánku, kteří vyjádřili své priority v oblasti dopravy v Hranicích a označili na mapě problematická místa. Těmto i dalším podnětům od hranické veřejnosti bude věnována pozornost v návrhové části strategie. Další podněty pro zlepšení dopravy ve městě mohou obyvatelé Hranic zaslat prostřednictvím formuláře na webové stránce http://mobilita-hranice.cz/anketa 

Plán udržitelné městské mobility města Hranic vzniká v rámci evropského projektu Smart Commuting a je spolufinancován z programu Interreg Central Europe.