V pondělí 9. 11. 2020 bylo na youtubovém kanále města Hranice vyvěšeno video prezentace „Návrhové části Plánu městské mobility města Hranic“.

Video ve zhruba 20 minutách představuje problémová místa z pohledu automobilisty, cyklistiky a chodců, nebezpečná nebo nepříjemná místa, a představuje Vizi a cíle Plánu městské mobility – návrh koncepce veřejné dopravy, koncepce cyklistické dopravy, návrh staveb k veřejnému projednávání, propojení ulic, posouzení křižovatek, řešení parkování, seznam navrhovaných aktivit dle opatření.

Prezentace návrhové části ke stažení

Své podněty můžete napsat do sekce NAPIŠTĚ NÁM na tomto webu.

Těšíme se na Vaše názory.