NAPIŠTE NÁM

Vaše názory jsou pro nás velice důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce.

66 Komentáře

 1. Řešení situace ulice Komenského

  Dobrý den,
  jako aktivní řidič se musím pozastavit nad situací, která zde v Hranicích vznikla s probíhající snahou MU o uzavření Masarykova náměstí. Dříve než se vedení města rozhodne provést takto citelný zásah, mělo by se spíše zabývat dopravní situací v okolních komunikacích Masarykova náměstí ulice Komenského a Teplická, kde se tvoří kolony, důsledkem čehož je, že si řidiči zkracují cestu přes náměstí. Řešením tohoto problému by mohlo být vybudování světelné křižovatky v ulici Teplická, čímž by se stabilizovala dopravní situace na hlavní silnici, a tak by se snížil průjezd aut náměstím.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, ano problematika ulice Teplická a Komenského je spjata s průjezdem náměstí. Nicméně nástroje pro snížení negativního průjezdu přes náměstí jsou také v lokalitě náměstí a jeho okolí. Organizace dopravy je jedním z nástrojů, které lze legitimně využít pro regulace nevhodného tranzitu vozidel obslužnou částí dopravní sítě.

   Odpovědět
 2. Připomínky k dopravě.

  Dobrý den, chci navázat na slíbenou diskuzi při seznámení s dopravou na MÚ 16,1,2020.

  Snížit průjezdnost přes Masarykovo náměstí se snaží komise MÚ několik vol. období neúspěšně,jelikož:

  Hranice je město jako málokteré,nemá pěší zónu.

  V památkové zóně je umístěn výrobní podnik, velkokapacitní pekárna, s několika nákladními auty,které denně výrobky odváží a suroviny dováží.

  Pekárna má možnost přemístění do bývalé mlékárny.

  Na ulici Jiráskova je povoleno parkování, což ohrožuje pěší a cyklisty a je nutno vyčlenit na budovaná parkoviště pod hradby, v ulici Komenského.

  Prodejny na ulici Jiráskova mají možnost zásobování z ulice Komenského cestou s věcným břemenem.

  Vjezd automobilům na Masarykovo náměstí umožnit jen z křižovatky na Motošíně, projetím ulice Farní a Radniční na náměstí s možnosti využití kruhového
  objezdu náměstí a výjezdu ulici Svatoplukovou, bez možnosti odbočení vlevo do protisměru ulice Komenského.

  Dále by průjezd přes náměstí pokračoval ulici Janáčkovou, Pernštejnským náměstím a Jiráskovou na křižovatku u Zámeckého hotelu. Na této křižovatce je nutné
  také posunout přechod pro chodce na horizont silnice s ohledem na bezpečnost chodců a přímého napojení stávající chodníky.

  Při této variantě průjezdu je možno odlehčit i trase MHD, která by měla možnost změny zastávky u Radnice event. ulici Farní a Svatoplukovou ke školce na ul,Teplická

  .Dále by MÚ měl vyhledávat stav. proluky a pozemky pro výstavbu zelených odstavných parkovišť.

  Jsem dlouholetým členem komisí MÚ,kde padlo hodně návrhů na zlepšení podmínek života občanů a dopravy i ty, které by byly nuceny změnu územ..plánu města .

  Z toho důvodu jsem ochoten se s Vámi, pane Petře Macejko, osobně setkat nad plánem s diskuzí.

  Člen komise Revitalizace Městské památkové zóny.

  Odpovědět
  • 2x měř, jednou řeš !!

   Myslím si, že první, než nastane nějáké zásadní omezování dopravy ve městě a vytváření pěší zony mělo by se také zodpovědět, jaké to bude mít důsledky, protože z důvodů, že na podnikání ve městě je navázáno několik stovek lidí a majitelů domů, z nichž mnozí mají úvěry byla by to určitě velká neúcta k těmto lidem, vytvořit něco, aby byli tito lidé úplně bez obživy. Nabízí se otázka, že nikdo z dopravní komise ani členů revitalizace města nedokázal nikdy odpovědět nebo je jim to úplně lhostejné co nastane, když většina obchodů zůstane opuštěných, pravděpodobně i včetně bankovních ústavů a situaci již nebude možno vzít zpět. Pro mě, jako voliče je i zarážející, že zkaženou rekonstrukci mají napravovat ti samí lidé, co měli na svědomí špatnou rekonstrukci z roku 2006 včetně architekta.

   Odpovědět
   • Připomínky k dopravě.

    Odpověď na 2x měř.: Svým návrhem / průjezd náměstím / nepředpokládám úplné uzavření náměstí nechť tam jede ten co tam potřebuje něco vyřídit,

    neb koupit, ale tam projíždí auta z jižního obvodu města a okolních obcí a tím si zkracují cestu přes ul. Komenského a 1. máje do závodů a na nádraží

    v severní části města. Parkoviště na nádraží a u fabrik jsou přeplněná a příjezd využívají nejkratší cestou přes město a ne po obchvatu silnice 47.

    Z těchto důvodů,,na je třeba situaci řešit komplexně, proto nabízím schůzku s osobní účastí.na MÚ, neb v rest. na náměstí u výlohy.

    P.S.

    Z uvedené varianty průjezdu náměstím se jeví se jeví pěší zóna v ul. Zámecká, včetně cyklostezky do lázní.

    Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, v rámci řešení centra města je zvažováno několik variant úpravy organizace dopravy. Tyto budou projednány.

   Odpovědět
 3. doprava

  Dobrý den,
  řadu let jsem jezdila do zaměstnání na kole. V létě, zimě. Do jednoho zaměstnání 7 km a do druhého 10 km téměř denně i v závějích. Občas autem. Není umění jezdit autem v dešti, ale na kole. Vím, že pro spoustu řidičů jsem byla za blázna. Je spousta lidí, kteří dovezou děti do školy pár metrů a hned jedou domů. Zbytečně. Přesto, že máme doma dvě auta, tak jsem nechtěla tomuto módnímu trendu automobilismu propadnout, i když je to velmi pohodlné.
  Nyní jezdím do práce autobusem, abych podpořila veřejnou dopravu. Není to vůbec špatné. Problém vidím jen v tom, že zaměstnavatel nám neumožní jinou pracovní dobu a tak kvůli pár minutám dřívějšího odchodu na autobus ze zaměstnání si musíme nad dělávat hodiny a tak jednou týdně jezdím autem. Od března začnu zase na kole.
  Hustota dopravy houstne.
  Nebylo by špatné motivovat zaměstnavatele, aby místo stávající automobilové dopravy podporovali tu veřejnou autobusovou, ale to by město muselo přijít s nějakou výhodnou nabídkou výhod pro zaměstnavatele. Je to škoda, autobusy jezdí a v některých spojích jen minimum lidí. Některé spoje se omezují.
  Zkuste s něčím lákavým přijít! Je potřeba se vrátit k tomu, na čem jsme vyrůstali a do doby, kdy aut jezdilo minimum. Automobilismus nezastavíme, ale můžeme ho zmírnit.
  Děkuji M.K.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, návrh úpravy MHD počítá se stávajícím tarifem a úpravou spojů a linek tak, aby byla nabídka vyšší na frekventovaných trasách. V místech, kde je poptávka minimální, je návrh linky zrušit ve prospěch tras, které mají poptávku vyšší.

   Odpovědět
 4. Flajšar škola

  Zrušit stání u této školy,nebo pro 5 aut které tam denně stojí,tak dennĕ blokují výjezd z této lokality směrem na 1.máje,nebo 2 auta tam neprojedou,musi se navzájem pouštět denně a není jich zrovna málo…

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, ulice Teplická v lokalitě SPŠ je obslužnou komunikací, kde se předpokládá zejména obslužná funkce. Tato funkce dlouží obsluze okolních nemovitostí. Až v místě mezi ulicemi Kropáčkova a Komenského předpokládáme dopravní funkci tj. upřednostněn je průjezd vozidel.

   Odpovědět
 5. Rychlost na I/47 zpet na 70km/h a vice

  Podzemni parkoviste pod namestim je asi financne nerealizovatelne. Realisticke je opet vratit rychlost na prutahu mestem minimalne na 70km/h. Dale vybudovat sjezd a najezd na Struhlovsko. Nedelejte z tohoto prutahu neco co neni – tedy bezna ulice s prechody, ostruvky a dalsimi nesmysly.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, díky za komentář. Silnice I/47 slouží převážně místní a regionální dopravě. Dálková a celorepubliková doprava je již vymístěna na D1. Silnice I/47 přenáší obdobné intenzity dopravy jako tř. 1. máje. Vybudování Palačovské spojky předpokládáme další snížení tranzitu městem. Křižovatka s ulicí Struhlovsko je diskutovaná. Rozhodnutí bude provedeno na základě modelu dopravy.

   Odpovědět
 6. Přechod přes I/35 "Partyzánská"

  Dobrý den,
  v plánu mobility Hranic by se nemělo zapomenout na kritickou situaci při přecházení silnice I/35 při výjezdu z města směrem na ValMez. Přechod je na ulici Přísady a pak až v Teplicích u nádraží. Mezi těmito místy přecházení přes silnici I/35 připomíná „ruskou ruletu“. Měl by se urychleně obnovit přechod u ulice Partyzánská. Tento byl za nemalé finanční prostředky uraven jako bezbarierový a pak při rekonstrukci silnice zrušen. Tento přechod byl také jediný, kde se mohli hendikepováni spoluobčané na vozíčcích bezpečně dostat např. do Teplic. Nepostradatelnost tohoto přechodu také umocňuje situace, kdy u něj ústí cyklostezka.
  Vojtěch Zima, Smetanovo nábřeží

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, návrh místa pro přecházení přes I/35 při ulici Partyzánská byl na základě připomínky doplněn do návrhů. Pro návrh přechodu pro chodce není v místě dostatečná poptávka po přecházení.

   Odpovědět
 7. Chodníky

  Jakožto chodci mně v Hranicích zcházejí některé chodníky nebo místa pro přecházení chodců. Na určitých místech je cesta někdy až příliš frekventovaná a nebezpečná, aby ji člověk byl schopen v klidu přejít. Nicméně lidé tyto cesty často přecházejí, jelikož se potřebují dostat na důležitá místa (na autobus, do obchodu,…). Proto by zde chodníky měly být. Konkrétně se jedná o tato místa:

  1) „Přechod“ přes Nádražní ulici z ulice Nové (zákaz vjezdu) na autobusové stanoviště (lidé chodí z autobusu a na autobus)

  2) „Přechod“ přes Bělotínskou ulici z ulice Nové na ulici Zborovskou, popř. k hypermarketu Albert (lidé zde často přecházejí přes ochranné ostrůvky na kruhovém objezdu)

  3) „Přechod“ přes Družstevní ulici z ulice Nové opět na Novou ulici. (chodník zde končí a opět začíná na druhé straně cesty, provoz je zde taktéž docela frekventovaný a auta přednost nedávají)

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Na ulici Nádražní je uvažována úprava organizace dopravy spojená s výstavbou navržené přeložky ulice Nové.
   Přechody resp. místa pro přecházení u Lidlu přes I/57 jsou v návrhu PUMM.
   Návrh doplnění místa pro přecházení přes Družstevní u ulice Nová byl na základě připomínky doplněn do návrhů.

   Odpovědět
 8. Hana Černošková

  Dobrý den,
  ráda bych zde jako občan Teplic nad Bečvou poděkovala za skvělé MHD, které pravidelně jezdí co hodinu do Hranic a ještě zdarma!:)
  Ráda bych však zde upozornila na to, že jako matka si nemůžu, díky ranním spojům do Hranic, vybrat, do jaké školy bude mé dítě chodit..
  Mezi 7-8 h jedou do Hranic jen dva spoje a oba jedou pouze na Tř. 1 máje – kde sídlí 1 zákl. škola. Druhou stranou kolem Billa a Šromotova nám.- kde sídlí 2 základní školy, nejede nic. Čímž jsem prakticky nucena se přiklánět pouze k jedné ze tří škol, které by přicházely do úvahy. Šlo by na tom něco změnit, prosím??
  Jinak souhlasím s p. Sedláčkem, že být cyklistou v Hranicích není příliš pohodlné, byť cyklostezky kolem Hranic jsou parádní,)
  Hezký den všem!

  Odpovědět
  • Cyklostezky

   Na cyklostezkách vybudovat vsude dibijeci stanice pro kola a telefony.

   Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, z Teplic nad Bečvou jede na Hranice,,sídl.kpt.Jaroše linka 920539 na které platí tarif IDSOK. Současně děti mají ze zákona slevu na jízdném.
   Cyklistickou dopravu v rámci Hranic řešíme zejména v páteřních tazích. V sídlištích a obslužných komunikacích je předpokládán pohyb cyklistů s vozidly ve vozovce.

   Odpovědět
 9. Jaroslav Sedláček

  Mobilita HRANICE,CHytrá řešení pro Vaši cestu-tedy tato aktivita ,vyjádřená na propagačních letácích je velmi potřebná.Město Hranice vyhlásilo,že uvolňují 1 mil.Kč k realizaci návrhů našich občanů.Přes svůj vyšší věk,či právě proto,nejezdím autem,ale stále-takřka každý den na jízdním kole,neboť pohyb je základ potřebné aktivity vůbec.Za roky ježdění po komunikacích našeho města,si dovolím tvrdit,že je třeba zlepšit podmínky pro jízdu na kole.Kolař musí jezdit z velké části po samém okraji silnice,kde není uklizeno,neboť nečistoty jsou pneumatikami aut a deštěm,tam ze silnice usazené,jsou tam mnohé propadlé kanalizační vpustě.poklopy vodních a plynových přípojek.Rovněž máme některé části komunikaci pokryté žulovými kostkami a cyklista i na tom trpí.Taková jízda na kole,či vozítkách imobilních občanů,kterých bude přibývat je nejen nepříjemná,ale i nebezpečná.
  Navrhoval jsem,ať 1-předmětné poklopy tedy vpustě opravit-dát do roviny s komunikací
  2-na komunikaci se žulovými kostkami je třeba na pravém okraji vytvořit pro cyklisty,motocyklisty el.vozítka ASFALTOVÝ PÁS.
  Příslušná komise Města mne požádala,abych svůj návrh doplnil,rozpočtem a pod.,což přísluší realizátorovi-projektantovi,ne navrhovateli,takže co si o tom myslet?
  Rovněř většina komunikací mimo centrum,třeba na Skleném kopci jsou ve špatném stavu.
  Město Přerov má v městě u komunikace vyznačené pásy pro cyklisty.My v Hranicích tu možnost nemáme,ale šlo by to realizovat alespoň na náměstí,kde jsou široké chodníky pro pěší.V našem městě jezdí malé procento občanů na kole a příliš mnoho auty.Naše komunikace je třeba lépe přizpůsobit jízdě na kole,což by jistě přispělo i k rozšíření počtu cyklistů.
  Vaše aktivita je sympatická,vítám ji,ale výsledek Vaší práce bude také posuzován především podle toho,kolik ubude těch,kteří znečisťují ovzduší,tedy aut a přibude cyklistů.Ćeká Vás obtížný úkol a musíte se prosadit u těch,kteří o tom rozhodují.To jsou představitelé Města.I já Vám držím palce .

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, těší nás, že aktivity spojené s udržitelnou dopravou vítáte. Pro potřeby zlepšení stavu komunikací pro cyklisty bude provedena analýza základních cyklistický tras, které propojují části města mezi sebou. Úpravou dlážděných povrchů se budeme zabývat. Řešení drobných závad, jako jsou propadlé vpusti kanalizací jsou pod rozlišovací schopnost strategie. Návrh bude proveden s cílem zajistit možnost bezpečného pohybu cyklistů po městě.

   Odpovědět
 10. Milan Haderka

  tuto snahu velice vítám a rád bych se podílel na vyplnění zmíněného dotazníku (nejraději doručením na moji adresu). problém Hranic vidím v současnosti:
  1.nedostatečná zahuštěnost spojů MHD;2.zavedení hromadného svozu dětí do školky provozovatelem daného zařízení. konkrétně u soukromé školky!“prima“ kdy cca 70dětí je denně dováženo a sváženo do zařízení v průběhu celého dne a tím vznikají dopravní problémy v přilehlé ulici(teplická) kdy neukázněností řidičů při parkování je nepřiměřené zužování profilu vozovky a nezbytného najíždění do protisměru při odjezdu.
  3.městská policie by měla dohlížet i na provoz vozidel mimo centrum (konkrétně teplická ulice) a zejména dodržování předepsané rychlosti 30km/h.
  4. přehodnotit dovolené stání v části ul.teplická v zúženém profilu v blízkosti křižovatky tepl.-jurikova. postačí doplnit značku zákazu stání.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, díky za komentář a připomínku.
   1, Analýzou a návrhem úpravy MHD se budeme zabývat.
   2, Ulice Teplická je od adresy Teplická 231 po benzinovou stanici SHELL obslužnou komunikací. Její prioritní účel je zajistit obsluhu přilehlých nemovitostí. Vysazování dětí před školkou se budeme zabývat.
   3,Činnost městské policie budeme řešit na pracovní skupině.
   4,Stání mimo vyhrazená parkoviště se řídí obecnou úpravou zákona. Proto je dovoleno stát na komunikaci pouze v místě, kde je ponechán pruh 3 m v každém směru.

   Odpovědět

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *